Våre priser

Alle våre priser er basert på hvor lang tid det tar å lage produktene. Vi regner ikke materialpris med direkte i prisene våre da dette er restmaterialer fra vår produksjon i Ekte og Bvottem som vi egentlig ville ha kastet (buuu!)

Vi har driftskostnader på circa 700.000 kroner i måneden. Dette går til å dekke husleie, strøm, maskiner, verktøy, lønn, materialer, truck, biler osv. Lønnen utgjør circa halvparten av våre driftskostnader.

Det er syv ansatte som produserer flotte møbler og produkter samt en person som sitter på kontoret. Om vi tar utgangspunkt i 150 arbeidstimer per person i måneden må vi tjene 833kr inkl. mva. i timen for å kunne dekke våre kostnader. Da har vi altså kun gjort inntektsbringende arbeid uten å gjøre noen feil eller vedlikehold på verkstedet, noe som ikke er realistisk.

Derfor er våre priser basert på en timespris på 1.000 kroner inkl mva. 

Om et produkt tar en oss halv time å lage vil det koste deg 500 kroner inkl mva å kjøpe.

Vi har en veldig travel arbeidsdag i vår daglige møbelproduksjon hos Ekte, så vi gjør alt vi kan for å få ned produksjonstiden og prisen (Uten å forringe kvaliteten!) på de produktene vi selger her på Vare. 

Vi håper du liker produktene vi har laget!