Møte med WeisTech

Tjenester

Hovedfeltet vårt er revisjon. Utfra dette spinner det ofte andre problemstillinger som kundene ønsker at vi hjelper de med.

Revisjon

Som ditt selskaps revisor skal vi være samfunnets tillitsperson når vi uttaler oss om regnskapet. Gode kundeopplevelser skaper vi gjennom å forstå kundens virksomhet og behov, samarbeide med våre kunder, foreslå løsninger og være proaktive i vår rådgivning.

Internkontroll

Vi kan gi deg innspill på rutineforbedringer, interkontroll og risikohåndtering.

Skatt og avgift

Vi tilbyr teknisk bistand til oppsett av årsregnskap med noter og næringsspesifikasjon. Gjennom denne jobben kan vi bistå med skatteoptimalisering og spørsmål knyttet til avgiftshåndtering. Skatte- og avgiftsreglene er under stadig endring, og vi samarbeider med advokater og andre spesialister der det er nødvendig.

Omorganisering

Vi samarbeider med advokater og kan tilby bistand innenfor fagfeltet omorganisering. Vi har erfaring og kompetanse både med fisjoner, fusjoner, omdanning fra ENK til AS og generasjonsskifter.
crossmenu